Praktyki w placówkach zdrowia

Wiele kierunków studiów, wymaga od studentów realizacji praktyk. Zakres ego działania oraz liczba godzin jest bardzo zróżnicowana, jednak w przypadku tych osób, które studiują na kierunkach związanych z dziedzinami medycyny, liczba tych godzin znacznie wzrasta i poszerza swój zasięg działania. Praktyki w placówkach zdrowia są więc szczególnie cenne i istotne, dla zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących przyszłej pracy zawodowej. Z uwagi na to studenci odbywają je co roku i są z nich rozliczania, co stanowi warunek zaliczenia każdego roku lub też semestru ich studiów. Placówki zdrowia o charakterze państwowym i prywatnym, wymagają od swoich praktykantów potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, w tym również ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dla tych, którzy nie wykupią takiego ubezpieczenia na uczelni, w ramach zbiorowej akcji ubezpieczania, którą uczelni umożliwiają za niewielką odpłatą, a dodatkowo nie uzyskają ubezpieczeń z tytułu praktyk, na poszczególnych wydziałach, konieczne jest zadbanie o to samodzielnie i zrealizowanie tych działań poprzez wykupienie ubezpieczenia w stosownym punkcie przeznaczonym do tego celu. W przeciwnym razie nie zostaną oni przyjęci na praktyki i tym samym nie zalicza kolejnego roku studiów.

Dodaj komentarz