Uczelniane ubezpieczenia

Każdy student dostaje w pakiecie ofertę, która obejmuje jego możliwości i obowiązki. Wśród wielu kwestii z tym związanych, w tym również formalnych, znajdują się ubezpieczenia. Znaczna część studentów rezygnuje z tej możliwości, twierdząc, że nie jest im ona potrzebna. Zupełnie niesłusznie, gdyż to ubezpieczenie, okazuje się pomocne nie tylko w przypadku ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku na terenie uczelni, do którego jednak może dojść w wyniku ćwiczeń laboratoryjnych, lub też chociażby prostych działań codziennych, ale również w przypadku rozpoczęcia praktyk. Wiele instytucji, zwłaszcza tych o charakterze państwowym, wymaga dostarczenia informacji o posiadaniu ubezpieczenia, gdyż jest to wymagane ze względu na bezpieczeństwo pracy i pacjentów, czy też klientów przebywających na terenie placówki, z którymi praktykant ma do czynienia. Ci, którzy nie decydują się na ubezpieczenie uczelniane, które charakteryzuje się znacznie korzystniejszymi kwotami niż to proponowane nam przez ubezpieczalnie bezpośrednio, powinni ubezpieczyć się na własną rękę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie i zapewnić sobie dostęp do odszkodowania w przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, lub tez pokrewnych zdarzeń, umożliwiających nam ubieganie się o to odszkodowanie.

Dodaj komentarz